PREKIŲ PIRKIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE www.sokiusuknelesvaikams.lt TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Privatumo ir Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.sokiusuknelesvaikams.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.sokiusuknelesvaikams.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „Kilpa“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas juridinis asmuo UAB „Kilpa“, juridinio asmens kodas 304507281, PVM mokėtojo kodas LT100016440217, adresas M.Koperniko g. 16-2; Gineitiškių k.; LT– 14159 Vilniaus raj., el. p.: info@sokiusuknelesvaikams.lt

1.3. Taisyklės nustato Parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje www.sokiusuknelesvaikams.lt .Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2. SUTARTIES SUDARYMS

2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2004-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

2.3. Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti pirkimą”.

2.4. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.

2.5 Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

2.6. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. PREKĖS IR JŲ KAINOS

3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.

3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.5. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti šių Taisyklių 5.2. punkte.

3.6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

4. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą naudodamasis skaitmeninio mokėjimo platforma paySera ir bankiniu pavedimu.

4.2. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.3.  Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių  kilusios dėl prekių pristatymo terminų neatitikimų, pakuotės pažeidimų ar siuntos praradimų transpuortuojant.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje. Prekių pristatymas vykdomas į LPEXPRESS ; OMNIVA ; VENIPAK terminalus.

5.2. Už prekių pristatymą taikomas žemiau nurodytas Prekių pristatymo mokestis:
5.2.1. Perkant už 100 € ir daugiau Lietuvoje pristatymas nekainuoja. Prekių atsiėmimo LP EXPRESS, OMNIVA , VENIPAK savitarnos terminaluose kaina: 3.00 €.

5.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu, Lietuvoje per 5-7 darbo dienas. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.

5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.5. Prekės pakuojamos ir siunčiamos tik darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio.

5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.

5.9. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Ar gauta siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiais būdais išoriškai pažeista,kas gali įtakoti prekių kiekio neatitikimą ar sugadintą prekių kokybę. Pirkėjas pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus,  iš karto užfiksuoti pažeidimus bei apie tai pranešti  siuntų terminalo įmonei, bei Pardavėjui e.paštu info@sokiusuknelesvaikams.lt

6.PREKIŲ GRĄŽINIMAS/KEITIMAS

6.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, grąžinti Prekę ,pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie prekės grąžinimą turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@sokiusuknelesvaikams.lt.

6.2. Grąžinama/keičiama prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.2.1. prekė negali būti devėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
6.2.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
6.2.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis, pilnos komplektacijos;
6.2.4. kartu su grąžinama/keičiama preke turi būti pateikta “Prekės keitimo-grąžinimo forma” ir pirkimą parduotuvėje www.sokiusuknelesvaikams.lt įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra).

6.2.5.pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę (pvz. įpakavimo maišelio atidarymas), nelaikomas esminiu prekės išvaizdos pakeitimu.

6.3. Grąžinimo/keitimo būdai:
6.3.1.Į paštomatus Vilniuje: LP Express; Omniva; Venipak , RIMI Pavilnionių g. 22;

6.3.2. Į fizinę parduotuvę jos darbo metu, adresu: Verkių g.30; Vilnius; LT-08221. Darbo laikas  I-V  9-18val.

6.4. Kartu su grąžinama/keičiama preke Pirkėjas turi pateikti teisngai Pardavėjui užpildytą “Prekės keitimo-grąžinimo formą”, kurią Pardavėjas pateikia internetinėje Parduotuvėje www.sokiusuknelesvaikams.lt. bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą). Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų užpildant  “Prekės keitimo-grąžinimo formą”  (pvz. neteisingas sąskaitos numerio nurodymas;  neteisingai pateikto užsakymo kodas ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

6.5. Prieš gražinant kokybiškas prekes, Pirkėjas turi  pasidomėti, ar prekė nepatenka į negrąžinamų prekių sąrašą. Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450 Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz. apatiniai, jei buvo nuimta higieninė apsaugos juostelė), taip pat ir kitais LR Civilinio kodelkso 6.22810 2 dalyje nurodytais atvejais ir kt.

6.6. Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekę/es, pristatymo išlaidos negrąžinamos ir nekompensuojamos. Šios išlaidos padengiamos tik tuo atveju, jeigu prekė yra su gamintojo defektu.

6.7. Pirkėjo teises, kai jam parduodamos netinkamos kokybės prekės, nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos „Mažmeninės prekybos taisyklės“ , papildomai atsižvelgiant į šių Taisyklių 6.3. – 6.5. punktuose įtvirtintas nuostatas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

7.2. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.

7.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 7.2. punkte nurodytų reikalavimų.

7.4. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu adresu info@sokiusuknelesvaikams.lt.

7.6. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.7. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.